Streetroller

De streetroller is een product dat te gebruiken is voor personenvervoer maar ook te gebruiken is om het vervoeren van producten te vereenvoudigen. Auto's kunnen bijvoorbeeld buiten een betaalzone gezet worden en d.m.v de streetroller verder het centrum in.

Binnen dit project hebben we deelgenomen in zowel de engineering van componenten als de volledige projectbegeleiding. Hierbij vallen ondermeer het (her)ontwerpen van de verschillende onderdelen, opstellen technische specificaties, contacten met leveranciers van onderdelen, matrijsontwerp tot de daadwerkelijk inkoop van componenten.

<   Terug naar projectoverzicht